PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI (PKD)

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.

“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.

Patlamadan Korunma Dokümanı şu adımlar üzerinden hazırlanmaktadır.

- Ortam patlama risklerinin belirlenmesi
- Ortam patlama risklerinin değerlendirilmesi
- Ortamla ilgili tehlikeli alanların hesaplanması ve sınıflandırılması
- Sınıflandırılan tehlikeli alanlara göre asgari gerekliliklerin belirlenmesi
- Çalışma alanındaki cihazların uygunluklarının denetimi
- Alınacak tedbirlerin belirlenmesi